Ý NGHĨA CỦA “FOCUS”

F-Follow: Theo đuổi, làm theo. O-One: Một. C-Course: Mục tiêu, kế hoạch, dự định, ước mơ,.. U-Until: Cho đến khi. S-Successful: Thành công.   “FOCUS – Tập trung là Theo đuổi một mục tiêu Cho đến khi thành công.”   Cuộc sống chúng ta ngày càng trở nên bận rộn và mỗii người đều không […]