Góc chia sẻ: Free cash flow (dòng tiền tự do)

Tại sao Fress Cash Flow – Dòng tiền tự do lại quan trọng như vậy?   Theo nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett và tất cả những người giàu nhất trên thế giới này thì đây là một tiêu chuẩn vàng cho những doanh nghiệp tạo ra giá trị cho cổ đông và tạo […]