THÔNG BÁO GIẢ MẠO

  Cẩn thận mất tiền nhé Các bạn ơi!!!! Tôi hiện chỉ có một lớp Kungfu chứng khoán duy nhất 3 ngày học offline của Happy Live, không hợp tác với bất cứ ai, tổ chức nào dạy học chứng khoán ở bất cứ đâu khác. Cũng không thu phí tham gia nhóm Tele, Zalo […]