THÔNG BÁO GIẢ MẠO

 
Cẩn thận mất tiền nhé Các bạn ơi!!!!
Tôi hiện chỉ có một lớp Kungfu chứng khoán duy nhất 3 ngày học offline của Happy Live, không hợp tác với bất cứ ai, tổ chức nào dạy học chứng khoán ở bất cứ đâu khác.
Cũng không thu phí tham gia nhóm Tele, Zalo bất cứ người nào.
Room chat của tôi đang có chỉ dành cho học viên hoặc users Kungfu Stocks Pro!
Các bạn quan tâm đừng bị lừa nhé! Nhiều người bị lừa quay sang chơi Forex, chơi cờ bạc, nộp tiền tham gia Zoom mất tiền oan!