Phải đến khi lớn rồi, ta mới hiểu bố mẹ khổ thế nào…

(P/S: Cảm ơn happy.live team đã mang lại bài học này! “Cuộc sống vốn khó khăn, kẻ cho rằng nó dễ dàng là kẻ khờ dại” – Charlie Munger Anh em nào đồng cảm?) 1. Lúc nộp mấy triệu tiền học phí, cả cọc tiền toàn những tờ tiền có giá trị 10 nghìn, 20 nghìn. Khoảnh […]