KHÔNG PHẢI MỌI GIAO DỊCH ĐỀU CÓ THỂ CÓ LÃI. DO ĐÓ, CÁC NHÀ KINH DOANH CỔ PHIẾU PHẢI CÓ KHẢ NĂNG TÂM LÝ ĐỂ ĐỐI PHÓ VỚI THUA LỖ

Hầu hết các nhà kinh doanh cổ phiếu, ngay cả người thành công, sẽ đều phải trải qua một loạt các deals thua lỗ. Tuy nhiên, chìa khóa để trở thành một nhà kinh doanh cổ phiếu thành công, là có thể trải qua một giai đoạn thắng không kiêu, bại không nản.   Nếu […]