Cách nhận diện các hệ thống kinh doanh lừa đảo

Với chiêu trò đa cấp “mỡ nó tự rán nó” – tức lấy tiền của nhà đầu tư sau trả cho nhà đầu tư trước, nhiều hệ thống lừa đảo đã khiến không ít người cả tin, sập bẫy, mà gần đây là Gold Time. Mặc dù không kinh doanh, sản xuất sản phẩm nào […]