Cách nhận diện các hệ thống kinh doanh lừa đảo

Cách nhận diện các hệ thống kinh doanh lừa đảo

Với chiêu trò đa cấp “mỡ nó tự rán nó” – tức lấy tiền của nhà đầu tư sau trả cho nhà đầu tư trước, nhiều hệ thống lừa đảo đã khiến không ít người cả tin, sập bẫy, mà gần đây là Gold Time. Mặc dù không kinh doanh, sản xuất sản phẩm nào nhưng các tổ chức dạng này vẫn mạnh miệng tuyên bố sẽ phát triển tầm cỡ.

Vậy thủ đoạn của những tay lừa đảo này là gì? Đây là lý do khiến tôi chia sẻ video này như một lời cảnh báo đến mọi người.