Chỉ có 2 ngày quan trọng nhất trên đời này:

Ngày bạn được sinh ra & Ngày bạn hiểu lý do tại sao bạn lại được sinh ra Tôi đã tìm ra ngày thứ hai. Còn bạn, bạn của tôi đã, đang tìm ra ngày thứ hai của mình hay chưa? Chúc bạn tìm được Lẽ Sống của đời mình! #Comment bên dưới cho tôi biết […]