Chỉ có 2 ngày quan trọng nhất trên đời này:

Chỉ có 2 ngày quan trọng nhất trên đời này:

Ngày bạn được sinh ra
& Ngày bạn hiểu lý do tại sao bạn lại được sinh ra

Tôi đã tìm ra ngày thứ hai. Còn bạn, bạn của tôi đã, đang tìm ra ngày thứ hai của mình hay chưa?

Chúc bạn tìm được Lẽ Sống của đời mình!

#Comment bên dưới cho tôi biết nhé
#Share để lưu lại kỉ niệm có khi năm sau bạn sẽ tìm ra

#Thiết_kế_cuộc_đời_thịnh_vượng