Hình ảnh lúc 9.00 tối tại văn phòng công ty Happy Live!

Tết này tôi đi “buôn” dầu thực vật Cái Lân và Phở Trộn thì phải!? ? Đầu sách về 3-4 đầu mới! Không được anh em thương tình khuân về ăn Tết thì Tết này móm tiền mùng tuổi cho con ???? Just kidding 🙂)) P/S: Lạc quan tếu và Nuốt cá lớn đã về ☺️?