Hình ảnh lúc 9.00 tối tại văn phòng công ty Happy Live!

9h tối tại Happy Live

Tết này tôi đi “buôn” dầu thực vật Cái Lân và Phở Trộn thì phải!? ?

Đầu sách về 3-4 đầu mới!

Không được anh em thương tình khuân về ăn Tết thì Tết này móm tiền mùng tuổi cho con ????

Just kidding ))

P/S: Lạc quan tếu và Nuốt cá lớn đã về ☺️?