Thế giới chỉ có 2 loại người:

Người hành động và người nghĩ hay tưởng rằng mình sẽ hành động. Bạn lựa chọn là loại người nào để chiến đấu cho giấc mơ và mục tiêu của mình? #ThaiPham

“Bay” và “phiêu”

“Nếu tâm trí tôi nhận thức đủ và trái tim tôi tin tưởng đủ, tôi sẽ đạt được mọi thứ” – Muh Ali – Và cứ thế tôi bay và phiêu cùng anh em! #Giải chạy nghiệp dư đầu tiên tại ?? sau Covid-19 #ThaiPham