“Bay” và “phiêu”

bay và phiêu

“Nếu tâm trí tôi nhận thức đủ và trái tim tôi tin tưởng đủ, tôi sẽ đạt được mọi thứ”

– Muh Ali –

Và cứ thế tôi bay và phiêu cùng anh em!

#Giải chạy nghiệp dư đầu tiên tại ?? sau Covid-19
#ThaiPham