Nếu tôi có một người hùng, một Idol! thì ông…người chạy bộ 30 năm nay sẽ là người hùng của tôi: Haruki Murakami!!!

P/S: Mục tiêu của tôi là giống ông, 30 năm nữa, mỗi tháng tôi cam kết chạy 200km/tháng #ThaiPhamOfficialVietNam “Chạy bộ 10km mỗi ngày, cuộc sống của tôi hoàn toàn thay đổi: Minh mẫn, sáng tạo và thành công hơn!” Haruki Murakami là một trong những tiểu thuyết gia, dịch giả văn học người Nhật […]