Mặc kệ nó, cứ làm tới đi!

Không bao giờ là quá trễ để bạn bắt đầu thiết kế một cuộc đời…Fcuking awesome/ thịnh vượng cho chính mình. Just do it – Cứ làm tới đi! #ThaiPham P/S: Kỉ niệm ngày kết thúc vòng 4 thử thách #6x66ngaythuthach #6x66dayschallenge tương đương với 264 ngày liên tiếp (Vòng D) – Cố tình vẽ cái số 6.66km […]