Mặc kệ nó, cứ làm tới đi!

Mặc kệ nó,cứ làm tới đi

Không bao giờ là quá trễ để bạn bắt đầu thiết kế một cuộc đời…Fcuking awesome/ thịnh vượng cho chính mình.

Just do it – Cứ làm tới đi!

#ThaiPham

P/S: Kỉ niệm ngày kết thúc vòng 4 thử thách #6x66ngaythuthach #6x66dayschallenge tương đương với 264 ngày liên tiếp (Vòng D) – Cố tình vẽ cái số 6.66km và 5.16 min/km. Vẽ khó phết ?

Happy Live – Run for loving Life!