TẬN DỤNG HIỆU ỨNG LÃI KÉP ĐỂ THÀNH CÔNG VÀ GIÀU CÓ

“Chỉ cần một con bướm đập cánh ở Brazil cũng có thể tạo ra cơn lốc xoáy tại Texas”? Có vẻ đối với các bạn, câu nói này sẽ rất khó tin nhưng thực sự câu nói này có một thông điệp sâu xa hơn nữa, ý muốn nhắc nhở chúng ta rằng đôi khi, […]