Kungfu chứng khoán có kiếm được tiền không?

Kể từ buổi đầu tiên vào tháng 8 năm 2018, cho đến nay Happy Live đã tổ chức thành công 9 khóa học Kungfu chứng khoán, qua đó rất nhiều học viên đã đưa ra phản hồi cũng như những chia sẻ tích cực. Thậm chí có người còn “ước gì mình biết đến sớm […]