NIỀM VUI BÌNH DỊ NHƯNG VÔ GIÁ

Anh em học trò KUNGFU CHỨNG KHOÁN offline cuối năm và gửi tôi video này! Là một người thầy, 1 HLV, Coach! Không có gì làm tôi vui sướng hơn! Hơn cả tiền #Coach #KungfuChungKhoan

Hành trình “lột xác” của một nhà đầu tư

Hành trình từ thử thách 66 ngày đến lớp Kungfu chứng khoán Xin chào tất cả tất cả mọi người, câu chuyện tôi kể dưới đây trên con đường chinh phục ước mơ tự do tài chính hy vọng sẽ làm cảm hứng cho mọi người có khao khát như tôi, có niềm tin cháy […]