Khi index giảm điểm để chờ đợi…

(P/S: Đợi cái gì đó thì cả thế giới này đều ngóng chờ…dễ đoán quá mà) Khi thị trường giảm, ai cũng sợ hãi và suy đoán đủ thứ lý do. Tuy nhiên, đặt ngược lại lúc thị trường tăng giá, ít ai tự hỏi câu này: “Rồi đến lúc tận cùng cũng sẽ là […]