396 LỜI KHUYÊN KHAI THÔNG TRÍ TUỆ, NÂNG TẦM TƯ DUY

Một năm cũ đã qua, bạn đã đạt được bao nhiêu mục tiêu trong năm 2021? Bạn đã bắt đầu lên kế hoạch chuẩn bị cho 2022? Nếu 2021 số mục tiêu bạn đạt được còn khiêm tốn, hãy ghi nhận, nhìn lại và viết xuống bài học cá nhân, bởi đây là bước đà […]