Hãy khiêm tốn

Tự cao có thể giúp bạn thỏa mãn rằng mình đang đúng? Tranh cãi có giúp bạn chiếm thế thượng phong cho quan điểm của mình? Áp đặt có phải là cách tốt nhất để biến điều bạn muốn thành hiện thực? Hãy học cách khiêm tốn và khách quan khi nhìn nhận tất cả […]

Be humble – you may be wrong

Hãy khiêm tốn – bạn có thể sai Chúc bạn hữu một ngày thứ 4 tươi rói nhé! #ThaiPham P/s: Tôi luôn nhắc nhở mình điều này mỗi ngày! Be humble