YÊU NHỮNG ĐIỀU KHÔNG HOÀN HẢO

  Khoan dung hơn, ít chỉ trích hơn, tránh quan sát mọi người với cái nhìn cầu toàn, và khoan dung độ lượng với những khuyết điểm của họ. Đối với mỗi chúng ta, sự không hoàn hảo tồn tại một cách khách quan, và không cần phải đổ lỗi cho người khác mà hãy […]