YÊU NHỮNG ĐIỀU KHÔNG HOÀN HẢO

 
Khoan dung hơn, ít chỉ trích hơn, tránh quan sát mọi người với cái nhìn cầu toàn, và khoan dung độ lượng với những khuyết điểm của họ. Đối với mỗi chúng ta, sự không hoàn hảo tồn tại một cách khách quan, và không cần phải đổ lỗi cho người khác mà hãy vui vẻ chấp nhận.
Luôn nỗ lực tốt hơn 1% mỗi ngày và nhìn vào những điểm sáng của mỗi người mà bạn gặp nhé!
Chúa nhật nhiều năng lượng nhé bạn hữu!
– Thai Pham Happy Live – Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn