Check in D19/66ngaythuthach (Vòng 4 – Ngày 216 ngày liên tiếp )

Khi bạn thực sự muốn làm, bạn sẽ làm được. Khi quyết tâm chưa đủ, bạn luôn có lý do! – Thái Phạm – Niềm vui chạy bộ chiến thắng gió lạnh, mưa phùn gió bấc…16 degree C, nhưng lòng vẫn đầy lửa ấm ????? Hoàn tất 10km không tệ 🙂) Check in D19/66ngaythuthach (Vòng 4 – […]