Check in D19/66ngaythuthach (Vòng 4 – Ngày 216 ngày liên tiếp )

Check in D19/66ngaythuthach (Vòng 4 - Ngày 216 ngày liên tiếp )

Check in D19/66ngaythuthach (Vòng 4 - Ngày 216 ngày liên tiếp )

Check in D19/66ngaythuthach (Vòng 4 - Ngày 216 ngày liên tiếp )Khi bạn thực sự muốn làm, bạn sẽ làm được. Khi quyết tâm chưa đủ, bạn luôn có lý do!

– Thái Phạm –

Niềm vui chạy bộ chiến thắng gió lạnh, mưa phùn gió bấc…16 degree C, nhưng lòng vẫn đầy lửa ấm ?????

Hoàn tất 10km không tệ )

Check in D19/66ngaythuthach (Vòng 4 – Ngày 216 ngày liên tiếp )

? Dạy full ngày 3 Kungfu Chứng khoán 8.30-9.00 sáng
? Chạy FM 42.2km sub 4 29/3/2020
? 6 Packs 2020