Lùi bước trước nghịch cảnh

Mỗi một ngày hãy tự nhủ các khó khăn trong cuộc sống dù to lớn đến đâu cũng sẽ lùi bước nếu ý chí của mình đủ mạnh; hành động của mình đủ quyết liệt, đủ kiên cường, đủ bền bỉ! Mỗi một ngày là một sáng tạo nhiệm màu của tạo hoá! Để yêu […]