MÀY KHÔNG THỂ?!

“Mày không thể làm được điều này đâu Mày không thể nhanh hơn Mày không thể (trở nên) giỏi đâu Mày không thể đẹp hơn Mày không thể có nhiều tiền được Mày không thể giàu Mày không thể có hạnh phúc Mày không thể có nhiều thứ như vậy! Đồ tham lam, Đồ không […]