MÀY KHÔNG THỂ?!

MÀY KHÔNG THỂ?!

“Mày không thể làm được điều này đâu

Mày không thể nhanh hơn

Mày không thể (trở nên) giỏi đâu

Mày không thể đẹp hơn

Mày không thể có nhiều tiền được

Mày không thể giàu

Mày không thể có hạnh phúc

Mày không thể có nhiều thứ như vậy!

Đồ tham lam,

Đồ không biết lượng sức mình…

Rồi mày sẽ thất bại”

Lúc nào cũng vậy! Luôn có những tiếng nói bên trong, tiếng nói bên ngoài ngăn cản bạn, nói bạn không thể!

Quên chúng đi. Sống bất cần, bơ 1 chút và bạn sẽ thấy:

Bạn có thể làm được mọi thứ.

Nếu bạn hành động đều đặn! Rồi tất cả chúng sẽ phải ngạc nhiên, trầm trồ với bạn. 

Buổi tối vui nhé các bạn!

#ThaiPham
#Không_thể_là_cái_gì?