5 từ sẽ phá hoại vĩnh viễn cuộc sống của bạn

5 từ sẽ phá hoại vĩnh viễn cuộc sống của bạn “Để đó ngày mai làm” TRÌ HOÃN = PHÁ HOẠI #Sundaythought #ThaiphamHappyLive https://thaipham.live P/S: Tớ không trì hoãn nữa, đi “cày” chăm chỉ và vui vẻ đây! ? Enjoy Chúa Nhật vui nhé bạn hữu