5 từ sẽ phá hoại vĩnh viễn cuộc sống của bạn

5 từ sẽ phá hoại vĩnh viễn cuộc sống của bạn

“Để đó ngày mai làm”

TRÌ HOÃN = PHÁ HOẠI

#Sundaythought
#ThaiphamHappyLive
https://thaipham.live

P/S: Tớ không trì hoãn nữa, đi “cày” chăm chỉ và vui vẻ đây! ? Enjoy Chúa Nhật vui nhé bạn hữu