Chủ doanh nghiệp, kinh doanh nhỏ cần làm gì để sinh tồn và thịnh vượng lúc suy thoái hoặc khủng hoảng kinh tế

Kinh doanh gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trong khi giá thuê mặt bằng cao, chôn vốn bởi tiền cọc, cùng hàng loạt khó khăn khác khiến nhiều người quyết định đóng cửa hàng, trả lại mặt bằng… Tất cả mọi thứ trong kinh doanh đều thay đổi, ngoại trừ “thay […]

Liệu có khủng hoảng kinh tế năm 2020?

Người ta bảo 2 cụ bị điên khi cầm tới 120-140 tỉ đo la tiền mặt khi Dow Jones lao từ 16k điểm lên 29k điểm. Giờ thì 2 cụ lại ngồi cười tụi chê 2 cụ! P/S: Short chán thì cover lại mấy hồi hen Âu Châu và Mỹ 😉.