“Tiết chế cái tôi. Sống chậm lại. Cúi mình xuống. Yêu thương nhiều hơn. Hy sinh lợi ích cá nhân cho tập thể. Cho đi rộng lượng. Bớt thể hiện. Tập trung vào giá trị. Nói ít. Làm nhiều.” – Làm chủ tuổi 20 – Tiki: http://bit.ly/lam-chu-tuoi-20-tiki-happy-live Shopee: http://bit.ly/lam-chu-tuoi-20-shopee

2 THỨ BẠN PHẢI KIỂM SOÁT: BẢN NĂNG VÀ CẢM XÚC

1. Tức giận là bản năng, kiềm chế là bản lĩnh. Là người thì nhất định phải có bản lĩnh! 2. Ai cũng vậy cũng có phần cảm xúc và lý trí. Không thể ép một ai đó là không được thể hiện cảm xúc nhưng quan trọng là phải thể hiện để người ta […]