HỌC KINH DOANH CỔ PHIẾU TỪ HUYỀN THOẠI JESSE LIVERMORE

Trong số tất cả công dân của thế giới đầu cơ, không có ai thắng nhiều lần và thua cũng nhiều bận như Jesse Livermore, không có ai vừa đam mê lại vừa oán hận đầu cơ như Jesse Livermore, không có ai tìm ra được bí quyết đầu cơ thành công mà rồi lại […]

Tạm tổng kết meetup – lần 2 tại Hà Nội tối qua!

Không biết nói gì hơn ngoài việc: Rất vui và hạnh phúc được gặp tất cả mọi người có thể được trong cộng đồng Happy Live Sẽ còn nhiều nhiều sharing như này nữa #ThaiPham #HappyLive #Meetuplan2 P/S: Sau khi thoát kiếp Iphone 11 (2 ngày mà lâu như 1 thế kỉ ?) thì giờ mình […]