Marketing không phải là một bộ môn khoa học

“Điều quan trọng nhất để trở thành một Thương hiệu Thách thức chính là nhớ rằng: Marketing không phải là một bộ môn khoa học, mà đúng hơn, nó là sự đánh giá được đưa ra khi đã có kinh nghiệm và kiến thức.” – Adam Morgan – Xem thêm Cách thương hiệu thách thức […]