Marketing không phải là một bộ môn khoa học

Marketing không phải là một bộ môn khoa học
“Điều quan trọng nhất để trở thành một Thương hiệu Thách thức chính là nhớ rằng: Marketing không phải là một bộ môn khoa học, mà đúng hơn, nó là sự đánh giá được đưa ra khi đã có kinh nghiệm và kiến thức.”
– Adam Morgan –
? Xem thêm Cách thương hiệu thách thức (David) chiến thắng gã khổng lồ đầu ngành (Goliath) tại đây: https://happy.live/cach-thuong-hieu-thach-thuc-david…/