TT Donald Trump bắt tay Kim ngay tại Triều Tiên

Nếu Triều Tiên bỏ được cấm vận, China hết cửa độc quyền đất hiếm! Và như vậy…xứng đáng trao Nobel Hoà Bình cho “anh trai” mình năm 2021 khi ông… tái đắc cử Tổng Thống Mỹ năm 2020 Quả này mà thành thì…thấy DJ liệu vượt 30K điểm? (kết hợp FED giảm lãi suất). Còn…Vờ […]

Tổng thống Donald Trump & bài học bị chế nhạo!

Bỏ qua chuyện Cafe và… tiền nhiều để làm gì? Thương hiệu, phân chia tài sản đi (nói nhiều làm gì!) Tâm điểm của tuần mới sẽ là Tổng Thống Donald Trump hội kiến Kim Jong Un tại Hà Nội! Đây là một bước tiến rất lớn về hình ảnh marketing cho “đất nước hoà […]