TT Donald Trump bắt tay Kim ngay tại Triều Tiên

TT DONALD TRUMP BẮT TAY KIM NGAY TẠI TRIỀU TIÊN

Nếu Triều Tiên bỏ được cấm vận, China hết cửa độc quyền đất hiếm!

Và như vậy…xứng đáng trao Nobel Hoà Bình cho “anh trai” mình năm 2021 khi ông… tái đắc cử Tổng Thống Mỹ năm 2020

Quả này mà thành thì…thấy DJ liệu vượt 30K điểm? (kết hợp FED giảm lãi suất).

Còn…Vờ ni? Đợi các anh nhà mình đồng thuận đã…