NỀN KINH TẾ VẬN HÀNH NHƯ THẾ NÀO?

Để làm nên video này, tôi đã học hỏi rất nhiều từ nhà đầu tư huyền thoại phố Wall Ray Dalio, thông qua tác phẩm How The Economic Machine Works của ông. Video hoạt hình này được minh họa rất sinh động cùng với giọng đọc của tôi, nhưng để theo dõi đến phút thứ […]

Hành trình “lột xác” của một nhà đầu tư

Hành trình từ thử thách 66 ngày đến lớp Kungfu chứng khoán Xin chào tất cả tất cả mọi người, câu chuyện tôi kể dưới đây trên con đường chinh phục ước mơ tự do tài chính hy vọng sẽ làm cảm hứng cho mọi người có khao khát như tôi, có niềm tin cháy […]