10 THÓI QUEN CỦA NHỮNG NGƯỜI GIỎI KẾT GIAO

1. Cho đi không mong nhận lại 2. Lựa chọn sự tử tế 3. Kết giao với những tâm hồn đồng điệu 4. Luôn giúp và khen ngợi người khác 5. Luôn tìm cách quảng bá cho sự tốt đẹp của người khác 6. Không bao giờ sửa lưng ai đó trước đám đông 7. […]