10 THÓI QUEN CỦA NHỮNG NGƯỜI GIỎI KẾT GIAO

10 THÓI QUEN CỦA NHỮNG NGƯỜI GIỎI KẾT GIAO:

1. Cho đi không mong nhận lại

2. Lựa chọn sự tử tế

3. Kết giao với những tâm hồn đồng điệu

4. Luôn giúp và khen ngợi người khác

5. Luôn tìm cách quảng bá cho sự tốt đẹp của người khác

6. Không bao giờ sửa lưng ai đó trước đám đông

7. Luôn chọn suy nghĩ tích cực

8. Chọn sự chân thành

9. Chọn sự chân thật thay vì màu mè giả tạo

10. Không bao giờ phán xét hay nói xấu ai (dù bất cứ lý do gì)

Chúc các bạn hữu 1 ngày mới tuyệt vời!

Hẹn gặp lại bạn hữu có duyên và kết nối giỏi để thịnh vượng

#ThaiPham
#10_thói_quen_của_người_kết_nối_giỏi
#1%Club_Việt_Nam