QUYỂN SÁCH “NHỎ MÀ CÓ VÕ”

Những giấc mộng của tôi sẽ là vô nghĩa, những kế hoạch của tôi sẽ là cát bụi, những mục tiêu của tôi sẽ là vô vọng. Tất cả sẽ không có một giá trị gì nếu tôi không theo đuổi chúng bằng hành động. Tôi được đặt để trong cuộc đời này vì tôi […]