3 CẤP ĐỘ TRÁCH NHIỆM VÀ CÁCH LÀM CHỦ NÓ

Theo chia sẻ của Stephen Covey – một nhà giáo dục người Mỹ, tinh thần “trách nhiệm” có thể chia thành 3 cấp độ phụ thuộc vào mức độ quan tâm và tham gia của mỗi người với trách nhiệm đó. Cụ thể: 1. REACTIVE RESPONSIBILITY – CHỊU TRÁCH NHIỆM PHẢN ỨNG Đây là việc […]