Học đầu tư để làm giàu từ chứng khoán!

Thua lỗ & thua lỗ & thua lỗ…. Cụm từ này nghe rất quen thuộc với nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ hiện nay (cả tôi trong quá khứ) phải không? Họ vẫn đã và đang bị thua lỗ và phải “trả học phí” lớn với Mr. Market. Dù họ là người mới tham gia, […]

Làm việc ngày cuối năm

Ngày làm việc cuối cùng của năm, cơ bản là vẫn cày cuốc cuốn “Làm giàu từ chứng khoán phiên bản update 2018 – lần 5 Bản quyền” dày hơn 700 trang.  Sau đó là giao lưu anh em bạn bè!  Chào đón Kỷ Hợi 2019 ? P/S: Kịp tháng 2/2019 không đây!!!