Học đầu tư để làm giàu từ chứng khoán!

học đầu tư làm giàu từ chứng khoán

Thua lỗ & thua lỗ & thua lỗ….

Cụm từ này nghe rất quen thuộc với nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ hiện nay (cả tôi trong quá khứ) phải không?

Họ vẫn đã và đang bị thua lỗ và phải “trả học phí” lớn với Mr. Market. Dù họ là người mới tham gia, hay tham gia đã lâu nhưng vẫn loay hoay…

Khác biệt giữa thua lỗ và có lợi nhuận nằm ở đâu? Ở chỗ:

1) Mindset: Tư duy đúng!?

2) Methodology: Phương pháp hay hệ thống giao dịch đúng?

3) Risk Management: Quản trị rủi ro đúng?

Hãy tìm hiểu cùng tôi trong video ở link trong bài nhé!

“Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ…

Là duyên thì kiểu gì chúng ta cũng gặp nhau! Hẹn gặp lại các bạn hữu “hữu duyên”

#Đầu_Tư_để_làm_giàu_từ_chứng_khoán!
#Kungfu_chứng_khoán
#Thai_Pham_Happy_Live – Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn!