Bạn là ai và bạn muốn trở thành người như thế nào?

Người lãnh đạo giỏi nhất là người học tập trọn đời Người thầy/người huấn luyện giỏi nhất là người học tập trọn đời Người kĩ sư giỏi nhất là người học tập trọn đời Người doanh nhân giỏi nhất là người học tập trọn đời Người đầu tư giỏi nhất là người học tập trọn […]

LÃNH ĐẠO LÀ GÌ?

Nhiều bạn hỏi tôi: “Lãnh đạo là như thế nào hả anh?” “Có hàng trăm định nghĩa về lãnh đạo, nhưng có một định nghĩa đúng với tôi nhất, tôi hiểu và vận dụng nó mượt mà nhất cho đội nhóm, công ty và các start up của mình, nay tôi chia sẻ, đó là: […]