Bạn là ai và bạn muốn trở thành người như thế nào?

Người lãnh đạo giỏi nhất là người học tập trọn đời
Người thầy/người huấn luyện giỏi nhất là người học tập trọn đời
Người kĩ sư giỏi nhất là người học tập trọn đời
Người doanh nhân giỏi nhất là người học tập trọn đời
Người đầu tư giỏi nhất là người học tập trọn đời
Người mong muốn thành công cũng là người học tập trọn đời
Bởi vậy,
Kĩ năng quan trọng nhất trong cuộc sống là luôn tìm cách đưa bản thân ở trạng thái có thể dạy bảo được, có thể tiếp nhận được điều mới mẻ, tò mò với cái mới.