MAN SEARCH FOR MEANING – ĐI TÌM LẼ SỐNG

Tìm cái mình thích, cái mình mê, cái mình giỏi, cái mà xã hội cần và trả tiền cho mình! Đó là Lẽ sống, là Ikigai mà mỗi người phải kiếm tìm.   Một đời thong dong tự tại, đọc sách vun đắp tâm hồn và giúp người khác thêm giàu có bằng tri thức […]

VÌ SAO TÔI LUÔN TRÀN ĐẦY NĂNG LƯỢNG?

Vì sao bạn thấy tôi luôn nhiều năng lượng để làm nhiều việc? Nhiều việc cùng lúc, cho dù đó là việc cá nhân, hay việc cộng đồng hay là việc giảng dạy, làm ăn, đầu tư,…? Chẳng phải tôi đang gắng gượng, cố khiến mình luôn có nhiều năng lượng mà là vì tôi […]