MAN SEARCH FOR MEANING – ĐI TÌM LẼ SỐNG

MAN SEARCH FOR MEANING - ĐI TÌM LẼ SỐNG
Tìm cái mình thích, cái mình mê, cái mình giỏi, cái mà xã hội cần và trả tiền cho mình! Đó là Lẽ sống, là Ikigai mà mỗi người phải kiếm tìm.
 
Một đời thong dong tự tại, đọc sách vun đắp tâm hồn và giúp người khác thêm giàu có bằng tri thức và sự nỗ lực tự thân, với tôi đó là lẽ sống!
(Nếu có thêm một tách cafe mỗi sớm, còn gì tốt hơn?)